Clasa pregătitoare

 Înscrierea în învățământul primar 2019 - 2020

 DESCRIEREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 

Şcoala Gimnazială Turnu Roșu are în structura sa clase de învățământ preșcolar, primar și gimnazial.

Ca structuri arondate funcționează Grădinița Turnu Roșu

În anul școlar 2019 - 2020, școala noastră face înscrieri pentru o clasă pregătitoare și o clasă I

Elevii vor beneficia de săli moderne de cursuri, mobilier nou și adecvat vârstei lor dar și de material didactic modern special creat pentru activitățile didactice corespunzătoare clasei pregătitoare.

Grădinița Sebeșul de Jos funcționează cu o grupă mixtă.

Elevii  beneficiază de mobilier adecvat vârstei lor dar și de material didactic special creat pentru activitățile didactice corespunzătoare nivelului de dezvoltare.

 

 

Şcoala Gimnaziala Turnu Roșu

 Adresa:           Comuna Turnu Roșu, Str. Școlii Nr. 428, Județul Sibiu

 Telefon/Fax:   0269/544.333

 

Metodologii și calendarul înscrierii:

 

         Planul de școlarizare pentru anul școlar 2019 - 2020

Informații privind înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2019 - 2020


ETAPA 1 de înscriere 26 Februarie - 9 martie 2019:

 

        - de luni până vineri între orele 8:00 - 16:00

Calendarul înscrii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019 - 2020

 

Metodologia de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019 - 2020

 

Actele necesare înscrierii:

  •      - cerere-tip de înscriere completată on-line sau la secretariatul unităţii şcolare (Validarea cererii este obligatorie şi se face la secretariatul unităţii şcolare) aici.
  •      - copie şi original după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal (act doveditor);
  •      - copie şi original al certificatului de naştere al copilului;
  •      - părinţii divorţaţi depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului, Conf. Art. 3, alin (2) din Metodologia de înscriere (acolo unde este cazul);
  •      - documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);
  •      - alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice de departajare (acolo unde este cazul).

 ETAPA 2 DE ÎNSCRIERE (numai dacă după prima etapă au mai rămas locuri neocupate): 2 aprilie - 8 aprilie 2019.

  ! Notă: Informaţii privind evaluarea psihosomatică

  ! Notă: Centre de evaluare psihosomatică Sibiu 2019

  ! Notă: Model cerere de evaluare psihosomatică

  ! Notă: Informații pentru părinți

  ! Notă: Program evaluare psihosomatica

 

Tel Verde Judeţean: - Numărul este 0800.816.269

program:   Luni - joi 8:00 - 16:30

    Vineri 8:00 - 14:00

Turnu Roșu

Sebeșul de Jos